فرآیند انعقاد اکتریکی

فرآیند انعقاد اکتریکی

طرح چربی گیری رستوران ها

الزام استفاده از چربی گیر؛ ورود فاضلاب‌های حاوی چربی و روغن به شبکه جمع آوری فاضلاب، باعث رسوب ذرات چربی و روغن در دیواره و لوله‌ها و اتصالات می‌شود. این امر باعث گرفتگی روزنه‌های دیواره چاه و در نتیجه کاهش قدرت جذب چاه می‌شود. بنابراین استفاده از چربی گیر جهت جداسازی و حذف ذرات چربی و روغن از پساب قبل از ورود به شبکه فاضلاب امری ضروری است.

  • ارائه مشاوره
  • ساخت
  • اجرا
  • نصب و راه اندازی
  • اصلاح و بهینه سازی سیستمها و روش‌های تصفیه

 

فرم نظرات