فرآیند الکترو کواگولیشن _ EC

فرآیند الکترو کواگولیشن _ EC

تصفیه، ضد عفونی و حذف مواد آلی

ضد عفونی، رنگ برى و حذف بو در تصفیه خانه‌های فاضلاب

ریسایکل فاضلاب جهت فضاهای سبز شهری

استفاده از آب ازن دار به جای سموم شیمیایی

مزایای خدمات تصفیه فاضلاب

  • ارائه خدمات بر اساس به روزترین دستاوردها و متدهای علمی و با توجه به بیش از بیست سال تجربه فنی و اجرایی متخصصان این شرکت انجام می‌شود.
  • خدمات ارائه شده توسط این شرکت مطابق با کلیه استاندارد‌های معتبر داخلی و بین المللی انجام می‌شود.
  • در خدمات ساخت و اجرا تصفیه خانه فاضلاب کلیه قطعات و تجهیزات از برندهای معتبر می‌باشد.
  • باتوجه به بومی سازی کلیه خدمات در داخل کشور امکان ارائه خدمات همواره فراهم خواهد بود.
  • بهینه بودن کلیه خدمات تصفیه فاضلاب از لحاظ اشغال فضا و جانمایی
  • بهینه بودن کلیه خدمات از لحاظ هزینه تمام شده

فرم نظرات